Mesto ugradnje i šeme vezivanja releja pronaći u softveru/katalogu. Rele se nalazi na ploči podnožja releja.

Vrednost struje releja odredjuje se prema snazi sijalice koja se ugrađuje.

-Relej treba prvo vizuelno pregledati – da li su kontakti oštećeni, oksidirali, slomljeni.

-Ispitati dovod napajanja na relejnoj ploči – primer: (konsultovati tehničku dokumentaciju/iako su obično kontakti obeleženi na podnožju)

-Ispitivanje ispravnosti releja van vozila:

1)priključiti kontakte špulne releja na napajanje – rad kotve

2)izmeriti otpor na radnom kontaktu kada nema napajanja – otpor treba da je beskonačan

3)izmeriti otpor kada je uspostavljeno napajanje – otpor treba da je nula.

Po potrebi zameniti relej prema karakteristikama (struja, napon)

npr: relej za halogenu sijalicu H4 12V 60/55W

P=U•I

I=60/12=5A

I=55/12=4,58A

Uzima se relej od 12V, 10A.

Advertisements