SENZORI POZICIJE LEPTIRA

Polozaj leptira se odredjuje na osnovu na osnovu signala sa:

– PREKIDACA KRAJA HODA – (Throttle switch – TS) ili

– SENZORA POLOZAJA LEPTIRA – (Throttle position senzor – TPS)

i daje informacije o praznom hodu, ubrzanju/usporavanju, i punom gasu.

To je trozicni potenciometar: dva kontakta su za napajanje (5V) i masu. Treci kontakt povezan je sa klizacem,i sa EUJ gde se na osnovu visine napona izracunava polozaj leptira.

– Zatvoren leptir (prazan hod) daje napon od 0,7V

– Otvoren leptir (puno opterecenje) daje napon od 4,5V (preciznije podatke pronaci u tehnickoj dokumentaciji sa svako posebno vozilo)

Primer:

Za GOLF III na dijagnostickom uredjaju dobijamo samo prikaz otvorenog/zatvorenog leptira (odnosno signal sa prekidaca).

1)Ispitivanje ispravnosti senzora TP (za Golf III – SPI)

-ukljuciti kontakt

-odspojiti prikljucak(konektor) sa senzora

-izmeriti otpornost izmedju kontakata senzora (prema uputstvu iz teh. dokumetacije),

prema datim uslovima

2)Ispitivanje napona napajanja senzora

-iskljuciti kontakt

-odspojiti konektor sa senzora

-dati kontakt

-izmeriti napon medju kontaktima na utikacu (prema uputstvu)

3)Ispitivanje senzora prikljucenjem preko DCL odnosno dijagnostickog uredjaja

-spojiti dijagnosticki kabel na prikljucak vozila i dijagnostickog uredjaja

-u meniju pronaci odgovarajuce vozilo (ili pokrenuti samopretrazivanje) i otvoriti meni za ocitavanje stanja sistema

-pronaci opciju „stvarne vrednosti“ i izabrati odgovarajuci senzor

-proveriti stanje senzora (signale, parametre) u radu motora prema potrebnim uslovima

-konstatovati stanje

4)Ispitivanje senzora pomocu osciloskopa

-Oblik signala pronaci u tehnickoj dokumentaciji

-Pronaci kontakte na utikacu senzora sa kojih dobijamo signal / ili na

pinovima EUJ (UBOX-u) – obraditi prema uslovima

-Uporediti dobijeni signal sa ispravnim

-Protumaciti dobijeni oblik signala

Advertisements