Test procedura :

1. Provera omske otpornosti brizgaljki

2. Priprema brizgaljki za ispitivanje na liniji

3. Provera brizgaljki na curenje

4. Provera mlaza ubrizgavanja

5. Provera količine ubrizgavanja

6. Produvavanje brizgaljki u obrnutom smeru

7. Pranje brizgaljki u ultrazvučnoj kadi

8. Završna provera na curenje mlaza i na količine

9. Popunjavanje servisnog naloga

   1. Provera omske otpornosti:

Brizgaljke treba da klasifikujemo prema napajanju. Za ovo nam je potreban OMMETAR. Izmeriti otpor na kalemu brizgljke i klasifikovati:

  • Brizgaljka 3V – izmeren otpor 2,5 – 3 W – prekidač za napajanje solenoida na 3V
  • Brizgaljka 12V – izmeren otpor 15 – 17 W – prekidač za napajanje solenoida na 12V

Ukoliko su izmerene vrednosti manje kalem je negde u kratkom spoju, a ako su vrednosti veće postoji prekid – u oba slučaja zameniti brizgaljku.

2. Priprema brizgaljki za ispitivanje na liniji:

Brizgaljke učvrstiti na ventile pomoću osigurača. Priključak brizgaljke spojiti na napajanje i pomoću prekidača uklopiti vrednost napona (3V/12V prema klasifikaciji).Otvoriti ventile sa brizgaljkama (slobodne ventile zatvoriti).

3. Provera brizgaljki na curenje:

Sa pričvršćenim brizgaljkama isključiti pobudu solenoida, uključiti pumpu i podesiti pritisak na oko 4 bara. Posmatrati brizgaljke  oko 1 minuta. Ukoliko se pojavi curenje na nekoj od brizgaljki  zameniti je.

   4. Provera mlaza ubrizgavanja:

Podesiti rešetku na kojoj stoje menzure na odgovarajuću razdaljinu od držača brizgaljki. Postaviti menzure. Podesiti frekvenciju na maximalnu vrednost. Otvori ventile sa brizgaljkama, uključiti pumpu i podesiti pritisak na fabričke vrednosti (obično 2,8 –  3,2 bara). Uključiti pobudu brizgaljki i sačekati. Posmatrati mlaz.

Isključiti napajanje kad se bar jedna menzura napuni.

    5. Provera količine ubrizgavanja:

Kontrolisati vreme punjenja najbolje brizgaljke. Obratiti pažnju i zabeležiti nivoe na drugim menzurama, ukoliko se nivoi razlikuju više od 10%, potrebno je uraditi pranje brizgaljki.

    6. Produvavanje brizgaljki u obrnutom smeru:

Priključiti brizgaljke na ventile u obrnutom smeru uz pomoć cevi i osigurača. Priključiti brizgaljke na napajanje  i podesiti pritisak na 3,5 – 4 bara i manju frekvenciju.

Ovim se brizgaljke čiste od preostale nečistoće suprotno unutrašnjoj opruzi. Ovaj test ne treba da traje duže od 30/40 sec.

    7. Pranje brizgaljki u ultrazvučnoj kadi:

        Pripremiti brizgaljke za UZ pranje : skinuti prednje prstenove, kapice i filtere pre nego ih uronite u kadu. Priključite brizgače na napajanje.

U kadu sipati tečnost WO1 skoro do ivice kade (ne dodavati vodu!) i uroniti brizgaljke postavljene na nosač  sa 6 otvora. Podesiti tajmer (15 min max) i frekvenciju na maximalnu vrednost.

    8. Završna provera na curenje, mlaza i količine:

Ponoviti test na protok sa menzurama, sa istim pritiskom i frekvencijom.Vreme protoka (do 100cc) treba da je manje i nivoi tečnosti približno jednaki (za isto vreme). Ukoliko to nije slučaj ponoviti proceduru počevši od UZ pranja.

Advertisements