Test procedura:

1.Vizuelni pregled akumulatora

2. Merenje gustine elektrolita

3. Ispitivanje napona akumulatora pod opterećenjem

4. Popunjavanje servisnog naloga

Vizuelni pregled akumulatora:

 –Vizuelnim pregledom moguće je utvrditi eventualna mehanička oštećenja

akumulatora, stepen zaprljanosti, curenje elektrolita, koroziju klema i ostalih

kontaktnih mesta, promenu boje čepova i sl.

Merenje gustine elektrolita:

-Gustina elektrolita meri se pomoću aerometra. Otvoriti čep akumulatora,

uvući staklenu cev i pomoću gumene pumpice nekoliko puta usisati i izduvati elektrolit da bi se izmešao. Plovak aerometra utonuće do neke vrednosti

graduisane skale

-Očitati vrednost gustine elektrolita i uporediti je sa vrednostima u tabeli:

Stanje akumulatora

Gustina elektrolita kg/l

Pun

1.28

Poluprazan

1,16 – 1,2

Prazan

  1,04 – 1,12

-Po potrebi prilagoditi te vrednosti ( date za temperaturu 20ºC ) temperaturi

pri merenju (gustina elektrolita opada sa porastom temperature 0.01kg/l na

svakih 14ºC)

Ispitivanje napona akumulatora pod opterećenjem:

-Za merenje napona akumulatora pod opterećenjem koristiti multimetar podešen za merenje jednosmernog napona. Ako je napon manji od 10,8V

akumulator je prazan.

Advertisements